Om BROEN

Företagspolicy

BROEN är en internationellt ledande tillverkare av ventilteknik och lösningar för fjärrvärme och kyla, byggnadsinstallationer, gasmarknaden och applikationer för den maritima industrin och energi.

Kundtillfredsställelse är avgörande för BROEN, och vår fortsatta framgång beror särskilt på våra nuvarande och potentiella framtida kunders uppfattning om levererade produkter och tjänster. BROEN har etablerat och implementerat ett integrerat QHSE hanteringssystem baserat på kraven i ISO 9001, ISO 45001 och ISO 14001.

Ledningssystemet bygger på principerna i BROEN’s företagspolicy:

  • BROEN strävar efter en hög kompetens inom ventilteknik och den höga kvaliteten på våra produkter uppnås genom en kollektivt tvärfunktionell insats i hela leveranskedjan. Vi har ett proaktivt tillvägagångssätt med fokus på att förhindra avvikelser och brister snarare än att ta bort effekterna av dessa. Genom en hög grad av entreprenörskap utvecklas och implementeras kontinuerligt nya produkter och produktionsmetoder i produktionen för att förbättra vår konkurrenskraft och tillförlitlighet. Tillsammans med våra partners delar och lär vi oss av våra erfarenheter, och vi fokuserar ständigt på kostnadseffektivitet i hela leveranskedjan.

  • BROEN bryr sig om våra anställdas hälsa och säkerhet och vi strävar efter att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön med starkt fokus på hälso- och säkerhetsaspekter. Vi strävar efter en olycksfri, säker och hälsosam arbetsmiljö med särskilt fokus på förebyggande. Vi förväntar oss att våra leverantörer följer alla lokala bestämmelser och tillämpar samma principer. Alla våra anställda är involverade i säkerhetsarbete och uppmuntras att ta ägande för att förbättra arbetsförhållandena och förebygga olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar.

  • BROEN är ett miljömedvetet företag som levererar produkter för optimerat resursutnyttjande och energibesparingar. Som en del av Aalberts strävar vi efter att följa Aalberts hållbarhetsinitiativ i enlighet med FNs 17 världsmål. Hållbarhet är ett nyckelord i alla våra aktiviteter och i alla våra affärsenheter fokuserar vi varje dag på förebyggande av avfall och föroreningar där det är möjligt. Nya produkter utvecklas med livscykeltänkande som säkerställer att våra produkters totala miljöavtryck kontinuerligt minskas. Våra leverantörer förväntas ha en effektiv användning av råvaror och energi med fokus på avfallshantering och minimera deras miljöpåverkan.

 

BROEN gör affärer med ärlighet och integritet, och alla partners behandlas med respekt. Vi samarbetar och kommunicerar öppet i alla ärenden med relevanta myndigheter. Vårt integrerade ledningssystem underhålls och förbättras kontinuerligt för att säkerställa att alla tillämpliga lagar och alla andra krav som överenskommits med kunder och andra intressenter följs, t.ex. PED-direktiv 2014/68 / EU & API 6D.

BROEN’s högsta ledning ser till att våra anställda är bekanta med denna företagspolicy och genom utbildning och information motiverar vi våra anställda att respektera företagets policy. Denna policy granskas och uppdateras regelbundet av högsta ledningen för fortsatt relevans och tillräcklighet.


Assens, 01-02-2021
Mogens Garde Laursen
CEO