Produkter efter installationstyp:

Injustering och mätning

Indregulering

På värme är det viktigt att både justera och mäta exakt. Lagen ställer vissa grundläggande krav, men för en ökad komfort och en effektiv drift kan dessa krav utvidgas.


 

Styrning och kontroll av värme- eller kylsystemets flöden till olika apparater och delar i byggnaden är helt avgörande för en god driftsekonomi. En dåligt utförd injustering av en anläggning kan lätt medföra onödiga kostnader på driften i tusentals kronor. I värsta fall görs ingen injustering alls, vilket i sådana fall är helt förkastligt.
 

Idag finns också sofistikerade mätare som exakt mäter och skickar mätdata över anläggningens förbrukade energi. Mätare kan placeras centralt för en anläggning, men också längre ut i systemet där man önskar identifiera enskilda apparaters, eller hyresgästers energiförbrukning i värme- eller kylsystemet.

 

BROEN har tagit fram ett antal produkter som tekniskt sett är avancerade, men samtidigt enkla att installera och underhålla.  

 

För injustering i värme och kylsystem har vi ett mycket brett sortiment av statiska och dynamiska injusteringventiler. Flera med direkt flödesavläsning vilket underlättar betydligt vid injustering och felsökning. Vi har samlat dessa ventiler under produktgruppen BALLOREX.

 
För mätning och kommunikation av mätdata arbetar vi på marknaden med vårt sortiment av MEIBES vatten- och energimätare - Made in Germany!