Produkter efter installationstyp:

BROENs värderingar

BROEN - en verksamhet i utveckling

 

BROENs värderingar avspeglas i vår starka och oformella kultur.Det skapar ett gemensamt fundament för alla BROENs medarbetare och aktiviteter – till gagn för våra kunder. När du känner våra värderingar: Ärlighet, insikt, initiativ och utveckling, så vet du alltid vad du kan förvänta dig i samarbetet med oss.


Värdefulla vägvisare för uppgiften
Ärlighet betyder att vi värderar ärlighet och en oformell dialog mycket högt när vi kommunicerar med våra kunder. Vi är tillgängliga för dig, så att du kan få kontakt med oss när du har behov för det.


Insikt i marknaden och i våra kunders behov betyder att vi möter dig i ögonhöjd. Vi hjälper dig att skapa hela och optimala lösningar – varje gång. Det ger dig trygghet när du bär ansvaret för ett projekt.


Vi tar initiativet i samarbetet med våra kunder. Vi handlar proaktivt, ger av vår kunskap och tar ansvar för ditt projekt. Vi vill alltid ge mer än dina högt ställda förväntningar.

Utveckling har hög prioritet på BROEN. Ända sedan vi levererade vår första kulventil, har vi investerat i utveckling av nya produkter och förbättringar av våra existerande produkter, till gagn för våra kunder.