Produkter efter installationstyp:

BROEN i ett globalt perspektiv

BROEN global verksamhet

 

BROEN är en internationell verksamhet och vi exporterar våra produkter till mer än 50 länder. Vi är lokalt representerade i stora delar av världen. Dels i form av våra egna bolag, systerbolag eller genom täta relationer med samarbetspartners. Vår lokala närvaro säkrar ett effektivt distributionsnätverk och ger dig lätt tillgång till våra produkter och vår kunskap. Samtidigt kan du vara säker på att vi har en solid kunskap till lokala förhållanden och traditioner. Det stärker både samarbetet och den slutliga lösningen.

På väg mot nya möjligheter

Vi följer målinriktat vår önskan om strategi och tillväxt på våra marknader samtidigt som vi håller ögonen öppna för nya spännande marknader. Vi vet fördelarna med att vara på rätt ställe vid rätt tid. Ett gott exempel är uppstarten och utvecklingen i Ryssland. Här startade BROEN upp 1995 med egen distribution och fick redan från starten ta del i stora renoveringsprojekt. Därefter gick utvecklingen snabbt. Idag har BROEN ett eget bolag i Ryssland med produktion och lokal styrning av försäljning och distribution. BROEN har tagit en position som marknadsledare inom fjärrvärmeventiler på den ryska marknaden.

BROEN och Aalberts Industries
BROEN är ett dotterbolag till den börsnoterade internationella holländska industrikoncernen Aalberts Industries NV. Aalberts Industries har fyra affärsområden: Building Installations, Climate Control, Industrial Controls och Industrial Services. En målinriktad strategi på marknaden, decentraliserade ledningsstrukturer och innovativa lösningar utgör grunden för Aalberts Industries ledande position på de olika marknaderna. Den fortsatta målet för Aalberts Industries är konstant tillväxt och lönsam utveckling.
 

 

Läs mer på www.aalberts.com.