Produkter efter installationstyp:

Broen profil

Broen - den goda ide

BROENs grundare, Poul Broen, var en entreprenör med innovativa, kreativa och visionära tankar. Tankar som skapade grunden för BROEN och satte standarden för en hel industri.

Poul BroenPoul Broen var maskinmästare i Frederiksberg Simhall och uppmärksammade det enorma vattenspill som uppstod efter badgästerna. Han utvecklade därför badautomaten PARCEO, som gav tempererat vatten i passande mängder.

Under efterkrigstiden skulle man spara på alla områden. Därför uppfann Poul Broen en skylleventil med spareskyl. En effektiv uppfinning, som vi i dag finner på alla toaletter. Detta resulterade i utvecklingen av ett program med sanitetsdelar och -kranar på 50-talet, d.v.s BROEN BOSS® och BROEN BALLOFIX® kulventil.

Poul Broens framsynthet kom till uttryck i andra sammanhang än produktutveckling. Han tänkte även på medarbetarna. Redan på 60-talet införde BROEN jobrotation och kompetensutveckling för att säkra flexibilitet i produktionen och för medarbetarna.

Intelligenta lösningar genom 60 år
1948 etablerade Poul Broen Nordisk Armatur i hyrda källarlokaler, och BROEN utvecklades efter tiden till en industriell verksamhet med starka varumärken. Kunskap och erfarenheter utnyttjades för att tänka framsynt och etablera nya affärsområden som LAB och Nödduschar.

BROEN var bland pionjärerna när utvecklingen inom fjärrvärme tog fart i Danmark på 70-talet. Visionerna och pionjärandan existerar ännu. Även idag är BROEN en innovativ och värdeskapande samarbetspartner, som fortsatt utvecklar och förbättrar produkter som optimerar användandet av naturens resurser.