Produkter efter installationstyp:

Nytt verktyg!

BROEN lanserar nytt verktyg för att förenkla montage av MPI i våra väggbrickor   

  

Verktyget underlättar för dig som monterar våra väggbrickor mot pex- eller alupexrör.

Det är viktigt att få kontroll på åtdragningsmomentet för att vara säker på att MPI-adaptern griper fast i plaströret ordentligt.

Vi har därför tagit fram detta verktyg som har en tydlig markering på kroppen, vilket gör det enkelt för dig att avläsa antal varv som du ska dra, enligt montageanvisningen. 

RSK 205 44 99

   

Klicka här för pdf