Produkter efter installationstyp:

BALLOREX Dynamic

Perfekt balans med dynamisk injustering

 

BROEN BALLOREX Dynamic är en tryckoberoende styrventil med injustering & dynamisk flödesbegränsning. Den nya och innovativa dynamiska ventilen säkrar den hydrauliska balansen i vanttenburna kyl- och värmesystem oberoende av tryckförändringar i systemet. 

 

Du kan ladda ner vår nya broschyr här 

BROEN Ballorex Dynamic