Produkter efter installationstyp:

Fjärrvärmeinstallationer

BROEN BALLOMAX®

Enorma krafter flödar genom ett fjärrvärmesystem och utsätter varje komponent för stora påfrestningar. Eftersom det är mycket arbete och tidskrävande att installera och byta ut delar, finns det inget utrymme för svaga länkar i kedjan.


Följaktligen uppfyller våra produkter alltid tre viktiga faktorer:


Hög säkerhet

Varje enskild del av BROEN BALLOMAX ® produkter har blivit trycksatt, testad och godkänd. Spindeln är monterad från insidan så att trycket inte kommer att driva ut den, och den vattenbaserade färgen är inte giftig när den utsätts för svetsning. 

Minimalt underhåll

Ingen av komponenterna i BROEN BALLOMAX ® produkter behöver bytas eller smörjas. Med en aktivering av kulan per år ser kunden till att kulan inte fastnar - ingen ansträngning alls. 

Inga kompromisser på kvalitet 

Lång livslängd är viktigt. Problemfri driftslängd är avgörande. Därför tillverkar vi i samförstånd med de strängaste kvalitetskraven på marknaden och i moderna produktionsanläggningar under ständig kontroll. Ladda hem dokument
BROENBALLOMAXBinder-UK