Produkter efter installationstyp:

Rörinstallationer

BROEN rørinstallation

Rörinstallationer för kylning är grunden i ett säkert system med optimal ekonomi. Förutsättningen är att det dimensioneras rätt och att det väljs system som kan leverera just den komfort som önskas.


Anläggningen kan utföras i olika material och monteringsmetoder. 

 

I kolumnen till vänster kan du välja det system som passar bäst.