Produkter efter installationstyp:

Injustering och mätning

Indregulering

Inom kyla är det viktigt att det både injusteras och mäts noggrannt.

Lagen ställer vissa krav men för att öka komforten och säkra en effektiv drift kan dessa grundkrav utvidgas.För att säkerställa en optimal drift är det viktigt att välja rätt ventil.

Valet beror på vilka krav och önskemål man har på anläggningen.

I den vänstra kolumnen kan du välja mellan olika alternativ.